Hệ thống lọc nước hồ bơi


Bộ lọc nước bể bơi

Admin | Ngày: 29/09/2015

Các bộ lọc trong hệ thống này là bộ lọc cát. bộ lọc cát bao gồm một bình chứa , mà thường được làm bằng polyester một / sợi thủy tinh kết hợp nhưng cũng có thể được làm bằng polyethylene, thép k..