Dã Ngoại Cuối Tuần

Sau một tuần làm việc nhọc, gia đình VINAPOOL tổ chức dã ngoại vui chơi để tạo tinh thần cho những tuần làm việc tiếp theo.
Bình luận mới nhất ()