Hình ảnh hồ bơi lớn nhất thế giới

Hồ bơi ngoài trời lơn nhất thế giới , Được xây dưng ở Chile.

Diện tich băng 20 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic. 
Bình luận mới nhất ()