Hồ bơi thông minh là gì ?

Hồ bơi thông minh là gì ?  Mức độ nào chúng ta đặt cho nó thông minh  ?

Hồ bơi có hệ thông lọc tự động or bán tự động mức độ tự đông càng cao thi chung ta có thể nghĩ nó là một sản phâm tốt !

 

Hồ bơi cần những thiết bị cơ bản nhất

+ Máy bơm chuyên dụng cho hồ bơi

+ Bộ lọc cát / vãi catridge

+ Thiết bị xử lý nước

+ Hệ thông đường ống của hệ thống lọc  và phụ kiện

+ Tủ điều khiển hệ thống

Hồ bơi  hoàn hỏa  cũng bao gồm các thiết bị này nhưng nó hoạt hiệu suất cao hơn !

A. Máy bơm Intel 2 cấp tốc độ mức tự động và điều khiển cao

Bình luận mới nhất ()