Hộp thu nước mặt- Skimmer

Skimmer là một thiêt bị đặt vào thành hồ bơi để thu nước mặt. Thường dùng nó cho các hồ bơi nhỏ và không sử dụng mường tràn

Các điều kiện để chọn số lượng Skimmer "

  A) 25 M2 Diện tích mặt nước= 1 SKIMMER

  B) Lưu lượng thông qua  : 5 -10 m³/h.

 

Bình luận mới nhất ()